Kiên Giang: Tổng nguồn Quỹ HTND đạt hơn 40 tỷ đồng
10:45 - 20/07/2021
(Quỹ HTND)- Tính đến 31/5, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 40.334 triệu đồng (tăng 805 triệu đồng, tỷ lệ tăng 1,99% so với đầu năm). Trong đó: Vốn ngân sách địa phương chuyển sang 20.685 triệu đồng (tăng 300 triệu đồng); vốn vận động ủng hộ đạt 19.118 triệu đồng (tăng 394 triệu đồng); vốn bổ sung từ kết quả hoạt động đạt 531 triệu đồng (tăng 111 triệu đồng).
Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần đem lại thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy, UBND cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 516-QĐ/TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và bổ sung kinh phí ngân sách, cùng với đó xây dựng Đề án, kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn của hội viên, nông dân và yêu cầu công tác Hội.
 

BĐH Quỹ tham mưu Ban Thường vụ tổ chức Hội nghị trực tuyền tổng kết Đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2013-2020; tham mưu chỉ đạo huyện nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ HTND và hoạt động ủy thác ngân hàng nhằm tạo điều kiện nông dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất.
 

Đến nay, 100% các huyện, thành phố đã thành lập Quỹ HTND cấp huyện; trong đó, 13/15 huyện có con dấu, 15/15 huyện thành lập Ban kiểm soát Quỹ, 12/15 huyện thành lập Ban vận động Quỹ HTND. Đáng chú ý, 15/15 huyện, thành phố phát triển được nguồn Quỹ HTND. 10 huyện đạt dưới 500 triệu đồng, 04 huyện đạt mức 500 triệu đồng trở lên; 14/15 huyện được cấp vốn từ ngân sách.
 

Bên cạnh đó, 141/141 xã tổ chức vận động xây dựng Quỹ HTND và đã chuyển vốn về huyện quản lý theo đúng hướng dẫn của Trung ương  (95 xã đạt trên 100 triệu đồng, 34 xã đạt dưới 100 triệu đồng, 11 xã đạt dưới 50 triệu đồng).
 

Hiện, dư nợ 4.502 triệu đồng từ nguồn Trung ương ủy thác đang triển khai thực hiện 11 dự án, với 131 hộ vay, bao gồm 05 dự án trồng trọt (chiếm 46%); 03 dự án chăn nuôi (chiếm 27%); 03 dự án thủy sản (chiếm 27%). Dư nợ nguồn cấp huyện 14.041 triệu đồng đang triển khai 50 dự án, với 536 hộ vay, bao gồm 14 dự án trồng trọt (chiếm 28%); 12 dự án chăn nuôi (chiếm 24%); 21 dự án thủy sản (chiếm 48%).
 

Song song với việc thu hồi vốn, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã hướng dẫn các huyện xây dựng và lập dự án xoay vòng vốn, hạn chế việc tồn đọng nguồn vốn, quy trình cho vay được thực hiện theo đúng quy định.
 
 
Nhiều mô hình cho thấy tính hiệu quả như: Nuôi cá bớp lồng bè tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải; nuôi bò thịt tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành; nuôi tôm - trồng lúa tại xã Đông Yên, huyện An Biên; trồng dưa lê trên nền đất lúa tại xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận; nuôi tôm - cua tại xã Thuận Hòa, huyện An Minh,…
 

Mặt khác, các cấp Hội tích cực phối hợp với các Ngân hàng tạo nguồn vốn vay đa dạng giúp hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh. Đến 31/5, tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng CSXH do Hội quản lý đạt 1.279.312 triệu đồng (tăng 80.607 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020) thông qua 1.058 Tổ TK&VV với 48.488 thành viên. Tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 98%.
 

Hàng tháng, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tiến hành đánh giá xếp loại các Tổ TK&VV, cụ thể: 476 Tổ xếp loại tốt (chiếm 45%), 261 Tổ loại khá (chiếm 25%). 100% Tổ TK&VV có gửi tiết kiệm và 92,94% tổ viên có số dư tiền gửi đạt 66.682 triệu đồng.
 

Đồng thời, có 6/15 huyện ký chương trình phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT cùng cấp. Tổng dư nợ cho vay qua 35 Tổ vay vốn do Hội ND quản lý (đến 31/05) đạt 12,719 tỷ đồng, với 228 thành viên tham gia; không có nợ quá hạn.
 

Từ nguồn vốn Quỹ HTND đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Quỹ HTND đã góp phần quan trọng trong việc thu hút, tập hợp, vận động hội viên, nông dân cũng như nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và các phong trào nông dân tại địa phương.
 

Hải Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hậu Giang: Phát triển nghề nuôi lươn trong bể xi măng