Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
16:47 - 30/06/2021
Sáng nay (30/6), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020- 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" với 252 điểm cầu và gần 6.000 đảng viên tham dự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại Hội nghị trực tuyến

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban, đơn vị, Ủy viên cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo đồng chí Huỳnh Tấn Việt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm thực hiện triển khai đúng yêu cầu đề ra.


“Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là yêu cầu đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ." - Đồng chí Huỳnh Tấn Việt khẳng định.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai các nội dung tại Hội nghị trực tuyến

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng rằng: Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và PGS. TS Đặng Quang Định, Viện Trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đặc biệt là nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam." Bài viết thể hiện trí tuệ, tư duy khoa học, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.
 

Nguồn: Cổng ĐT HND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản