Lào Cai công nhận 267 thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
07:49 - 28/06/2021
Sau 5 năm, tỉnh Lào Cai đã có 141 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu và 126 thôn được công nhận thôn nông thôn mới.

Người dân xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) làm đường nông thôn mới. Ảnh: H.Đ

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2021, UBND cấp huyện đã công nhận thêm 7 thôn kiểu mẫu, 3 thôn nông thôn mới, nâng tổng số trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đến nay có 141 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu và 126 thôn được công nhận thôn nông thôn mới.


Cũng trong những tháng đầu năm, các địa phương ở Lào Cai đã chủ động thực hiện được 206,3 km đường giao thông nông thôn, trong đó bê tông xi măng 91,64 km; cấp phối 76,74 km; mở mới 13,58 km; đường ngõ xóm 24,34 km.


S
ửa chữa và làm mới được 1.908 nhà tiêu hợp vệ sinh; hơn 1.100 chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh; 22 mô hình nhà sạch vườn đẹp; trên 200 km đường hoa nông thôn mới và 197 km đường điện.


Bên cạnh đó công tác tuyên truyền vận động được các địa phương, các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, nhân dân ủng hộ xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt 3,6 tỷ đồng; gần 76 nghìn ngày công lao động; hiến hơn 49.000m2 đất để làm đường giao thông và các công trình khác.


Người dân cũng đã tự ý thức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công tác vệ sinh môi trường được cải thiện… Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt bền vững, tạo sự lan tỏa, sự cạnh tranh, thúc đẩy phát triển giữa các thôn.

Hải Đăng
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường