Quảng Bình: Giải ngân 22 dự án vay vốn Quỹ HTND năm 2021
15:20 - 26/03/2021
(Quỹ HTND)- (Quỹ HTND)- Quý I/2021, Quỹ HTND tỉnh phối hợp với Hội ND các huyện, thị xã, thành phố thẩm định và giải ngân 6 tỷ đồng cho 113 hộ vay để triển khai 22 dự án.

Nguồn vốn Quỹ HTND đã phát huy được hiệu quả thiết thực giúp hội viên, nông dân gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống

Cụ thể, có 8 dự án chăn nuôi bò với số vốn vay 2,9 tỷ đồng (chiếm 48,3%); 1 tỷ đồng triển khai 4 dự án nuôi trồng thủy sản (chiếm 16,7%); 3 dự án chăn nuôi lợn số tiền 900 triệu đồng (chiếm 15,0%); 1 dự án chăn nuôi gà vay 100 triệu đồng (chiếm 1,7%); 200 triệu đồng cho 1 dự án khai thác hải sản xa bờ (chiếm 3,3%); 1 dự án chế biến hải sản vay 200 triệu đồng (chiếm 3,3%); 3 dự án thủ công mỹ nghệ và vật liệu xây dựng được giải ngân 700 triệu đồng (chiếm 11,7%).

 
Nguồn vốn Quỹ HTND triển khai cho hội viên, nông dân vay đầu tư sản xuất kinh doanh chủ yếu thông qua dự án nhóm hộ nhằm xây dựng các mô hình liên kết theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, dịch vụ nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. Trước khi triển khai, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý cho hội viên, nông dân nên hầu hết các dự án đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế và còn là những điển hình để nông dân học tập, làm theo.
 

Thúy Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông