Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập (14/10/1930-14/10/2020)
19:20 - 11/10/2020
 Sáng nay (11/10), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân xuất sắc.
Tại Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cống hiến to lớn, quan trọng của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc taTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cống hiến to lớn, quan trọng của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong suốt 90 năm qua. Đồng thời, khẳng định, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nông dân có vị trí, vai trò vô cùng to lớn. Vì vậy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, coi trọng và đề cao vai trò, sức mạnh vĩ đại của giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.


Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân cả nước cùng đoàn kết, thống nhất, tạo nên lực lượng quần chúng hùng hậu, chắc chắn.


Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.  Hội đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng nông thôn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Hội, phong trào nông dân nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Hội đã thực hiện tốt vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nông dân góp phần cải thiện đời sống của nông dân về mọi mặt.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Thủ tướng yêu cầu nông dân và tổ chức Hội cần không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Các cấp Hội cần sát sao với nông dân, nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, lắng nghe tiếng nói, ý kiến của nông dân để kiến nghị với Đảng, với Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Trong giai đoạn mới cần huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh

Đồng thời, tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân Việt Nam; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân cung cấp kịp thời kiến thức mới về khoa học công nghệ; tập trung tuyên truyền, giáo dục  cho mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò chủ thể của giai cấp nông dân về Đảng, tổ chức Hội, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân tương ái, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật người nông dân Việt Nam trong thời đại mới; cần phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua cơ sở nhằm hình thành mẫu người nông dân thế hệ mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu thăm quan các gian hàng trưng bày giới thiệu nông sản bên lề buổi Lễ

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có bài diễn văn quan trọng về lịch sử truyền thống 90 năm của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập gắn liền với lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng Việt Nam, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 là ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 7 kỳ Đại hội.
Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm


Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức theo hệ thống 4 cấp gồm: Cấp Trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Hội Nông dân Việt Nam hiện có tổng số trên 10,2 triệu hội viên. Hội Nông dân Việt Nam đang tổ chức thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, nổi bật là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh… Bình quân hàng năm cả nước có hơn 6,5 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Huân chương Lao động cho các nông dân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất và kinh doanh
 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: Thắng lợi của công cuộc cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy của những người nông dân vốn quen với nếp sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ và manh mún của kinh tế hộ gia đình nông dân sang hợp tác liên kết “sáu nhà” (Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà nước, Nhà ngân hàng, Nhà phân phối) như kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ nhất tại tỉnh Hải Dương, ngày 09/4/2018, thông qua hình thức tổ chức mới Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động theo phương thức “năm tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “năm cùng” (cùng ngành nghề -lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng thụ), tạo nên sự tự tin đối với hội viên và hằng năm có hơn 3,6 triệu hộ hội viên, nông dân đăng ký với hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Sự thành công đó là tiền đề để những người nông dân sử dụng cơ hội, tiềm năng lớn là có dân số gần 100 triệu người đang khát vọng đưa đất nước ta phát triển phồn vinh, có tư duy tự lực tự cường và sáng tạo, cần cù và chịu khó, yêu nước và đoàn kết, có sinh thái và thổ nhưỡng đa dạng cho phép Việt Nam sản xuất được cả ba nhóm nông sản (nhiệt đới, Á nhiệt đới, ôn đới), có hơn 12.000 doanh nghiệp đang đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp và sẽ tiếp tục tăng lên 50.000 doanh nghiệp trong 05 năm tới, có 15.800 hợp tác xã và 4.000 trang trại cùng với 08 triệu hộ nông dân đang xây dựng vùng sản xuất tập trung để đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta đạt được cả ba cao nhất là năng xuất, chất lượng, giá trị theo chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.


Trước cơ hội hội nhập sâu rộng theo 14 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có CPTPP và EVFTA, được mở rộng thị trường, thay đổi công nghệ, thay đổi cách quản trị hay thay đổi về thể chế, pháp luật thì chúng ta cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện xuất phát điểm thấp và thiếu kết nối theo chuỗi giá trị đòi hỏi Hội Nông dân Việt Nam và mỗi hội viên phải được giải phóng bằng kiến thức của không chỉ là nhà sản xuất mà hơn nữa phải là nhà kinh doanh nông nghiệp tức là nhà kinh tế tri thức nông nghiệp và phải được đào tạo một cách tập trung với một “cuộc chuyển đổi lớn” về khơi nguồn sáng tạo. Có như vậy, chắc chắn Hội Nông dân Việt Nam cùng các tổ chức chính trị – xã hội và các cấp chính quyền sẽ tạo nên động lực mới của Đổi mới phát triển nông nghiệp, nông thôn và hình thành một thế hệ hội viên, nông dân đổi mới, tự lực, tự cường vì bạn bè và vì chính sự hùng cường của dân tộc ta.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh


Chủ tịch Thào Xuân Sùng tin tưởng sâu sắc và chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta và bằng hệ thống chính sách khơi nguồn sáng tạo của Nhà nước ta, nhất định giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc vị trí, vai trò quan trọng, xứng đáng với công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người con ưu tú đã hy sinh xương máu vì khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của toàn thể dân tộc, xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Hồ Chí Minh cùng hai Huân chương Sao vàng được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng. 


"Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để phát huy vai trò trong thời kỳ mới, tin tưởng và mong muốn các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Hội Nông dân Việt Nam làm trong vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội" - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.


Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập, Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

 

Nguồn: Cổng ĐT HND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường