Đoàn Kiểm tra Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương làm việc với Hội ND tỉnh Lạng Sơn
23:02 - 12/10/2020
(Quỹ HTND)- Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương do Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội ND tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra kết quả công tác xây dựng, quản lý Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng năm 2020.

Quang cảnh buổi làm việc

Sáu tháng đầu năm 2020, Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng Quỹ HTND đạt kết quả tích cực; nguồn vốn tăng trưởng khá, vận động tổ chức cá nhân các cấp đóng góp ủng hộ Quỹ các cấp được 236 triệu đồng, ngân sách cấp 1.250 triệu đồng nâng tổng số Quỹ cấp tỉnh và huyện lên 35.130 triệu đồng; nguồn Quỹ 3 cấp hiện đang thực hiện 185 dự án cho 1.666 hộ vay 39.656 triệu đồng; tổng dư nợ 59.941 triệu đồng/883 hộ vay/55 Tổ Vay Vốn; phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận ủy thác 763.992 triệu đồng/582 tổ TK&VV/ 17.811 hộ dư nợ; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ 59.941 triệu đồng/883 hộ vay/55 tổ vay vốn; tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%.


Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương đã ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng trưởng nguồn Quỹ HTND, củng cố kiện toàn bộ máy Ban vận động, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng Quỹ HTND nhằm bảo toàn và phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.


Trước đó, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Hội ND và trực tiếp kiểm tra ở một số hộ vay vốn Quỹ HTND Trung ương tại xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng.

Hoàng Thị Hải Yến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường