Đồng Tháp sau 5 năm thực hiện Kết luận 61: Mở rộng tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn

09:42 - 18/05/2015

(Quỹ HTND)- Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 3 năm thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp...

Khi Chủ tịch xã tham gia Ban Đại diện Ngân hàng CSXH

09:25 - 19/08/2014

(Quỹ HTND)- Chương trình 1 năm thí điểm bổ sung chủ tịch xã vào BĐD NHCSXH cấp huyện ở 3 tỉnh đại diện cho 3 miền trong cả nước gồm Bắc Giang (miền Bắc), Thanh Hóa (miền Trung) và Long...

Nâng cao chất lượng quản lý Quỹ HTND

07:08 - 24/06/2014

Quỹ hỗ trợ nông dân được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thành lập tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 17/9/2012, trên cơ sở quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Điều lệ Quỹ...

Huyện Như Thanh sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ nông dân

08:14 - 23/06/2014

Với chức năng đại diện, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, góp phần ổn định đời sống người nông dân, những năm qua, Hội Nông dân huyện Như Thanh đã triển khai vận động xây...

Gỡ khó vốn vay cho nông dân

03:44 - 30/05/2014

Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động dài hơi để nắm bắt đánh giá nhu cầu vay vốn, tháo gỡ khó khăn cho chủ trang trại và nông dân.

Quỹ Hỗ trợ nông dân Trà Vinh đã đi vào hoạt động

02:55 - 29/05/2014

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan...

Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

02:45 - 20/05/2014

Những năm qua, Hội Nông dân đã không ngừng phát huy vai trò, nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Nhân Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh...

WB: Việt Nam cần 30 tỷ USD mỗi năm phát triển hạ tầng

02:27 - 12/03/2014

Nhu cầu vốn phát triển cơ sở hạ tầng lớn, nhưng Việt Nam đang thiếu cơ chế tài chính để huy động các nguồn lực.

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường