Nông dân xã Cát Sơn (Bình Định) phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách

04:42 - 19/04/2023

(Quỹ HTND)- Những năm qua, nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, hội viên, nông dân xã Cát Sơn, huyện Phù Cát (Bình Định) có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, tạo nên những mô...

Nam Định: Triển khai tốt các chương trình ủy thác tín dụng cho hội viên, nông dân

01:14 - 27/03/2023

(Quỹ HTND) – Thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp Hội tiếp tục tín chấp cho hội viên nông dân vay từ các Ngân hàng.

Bắc Kạn: Thực hiện hiệu quả Chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

08:51 - 10/03/2023

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Hội ND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thông qua đó giúp nhiều...

Hiệu quả chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

08:35 - 28/02/2023

(Quỹ HTND)- Những năm qua, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều gia đình vùng nông thôn huyện Phù Cát...

Nghệ An: Hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo ổn định sinh kế

02:03 - 11/02/2023

(Quỹ HTND) – Thông qua kênh vốn ủy thác của Hội ND tỉnh với ngân hàng CSXH tỉnh đã tạo điều kiện giúp cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân được tiếp cận chính sách mới một cách nhanh...

Quỹ HTND TPHCM: Tăng dư nợ vốn ủy thác từ các ngân hàng

11:19 - 19/01/2023

(Quỹ HTND) – Thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp Hội tiếp tục tín chấp cho hội viên nông dân vay từ các Ngân hàng.

Hòa Bình: Nâng chất lượng hoạt động ủy thác nguồn vốn vay

09:42 - 06/01/2023

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, cùng với việc giải ngân vốn Quỹ HTND, hoạt động phối hợp ủy thác nguồn vốn vay với các ngân hàng trên địa bàn cũng được các cấp Hội quan tâm, triển khai thực...

Hội ND - Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ: Sơ kết chương trình phối hợp liên tịch năm 2022

09:21 - 30/12/2022

(Quỹ HTND)- Hội ND tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022....

Huyện Cẩm Khê (Phú Thọ): Phát huy hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội

04:49 - 28/11/2022

(Quỹ HTND)- Những năm qua, nhờ được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, nhiều hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách của huyện đã có điều kiện...

Phù Cát (Bình Định): Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách

10:00 - 18/11/2022

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phù Cát có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản