Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hội viên, nông dân thoát nghèo

03:57 - 20/07/2022

(Quỹ HTND) – Để kịp thời chuyển tải vốn tín dụng của ngân hàng CSXH đến đúng đối tượng có nhu cầu, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, những năm qua, chi nhánh ngân hàng CSXH tại...

Để tín dụng chính sách thực sự là “đòn bẩy” giúp nông dân thoát nghèo

09:45 - 18/05/2022

(Quỹ HTND)- Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện...

Bạc Liêu: Hội nghị đánh giá công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2018 - 2021

08:18 - 11/05/2022

(Quỹ HTND)- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa...

Hà Nam: Nguồn vốn chính sách giúp hội viên, nông dân nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm

04:45 - 14/04/2022

(Quỹ HTND) – Bên cạnh việc xây dựng các mô hình kinh tế từ nguồn vốn của Quỹ HTND, những năm qua, để tạo thêm điều kiện hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo trong tỉnh phát triển sản xuất,...

Đắk Lắk: Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

08:36 - 12/04/2022

(Quỹ HTND)- Trong năm 2021, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất, nâng cao...

Hội ND tỉnh Đắk Lắk: Giám sát thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

08:32 - 12/04/2022

(Quỹ HTND)- Tháng 3/2022, Hội ND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương và vay phục hồi sản xuất tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện...

Vốn chính sách hỗ trợ hội viên thoát nghèo

10:19 - 25/02/2022

(Quỹ HTND)- Năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giải ngân trên 80.000 tỷ đồng cho hơn 2 triệu lượt hộ vay vốn. Đã có gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng...

Hội nghị giao ban công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021

04:16 - 24/02/2022

(Quỹ HTND)- Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị giao ban công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với các tổ...

Ký kết Văn bản thỏa thuận 11789/VBTT về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

11:54 - 03/01/2022

(Quỹ HTND) – Mới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cùng 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác (gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên...

Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND

03:55 - 22/11/2021

(Quỹ HTND)- Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND các cấp đã và đang triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế giúp hàng ngàn hộ nông dân vay vốn, phát triển sản...
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản