Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND

03:55 - 22/11/2021

(Quỹ HTND)- Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND các cấp đã và đang triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế giúp hàng ngàn hộ nông dân vay vốn, phát triển sản...

Nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trong xoá đói giảm nghèo

12:23 - 11/08/2021

(Quỹ HTND)- Các chương trình tín dụng chính sách đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún dần sang sản xuất hàng hóa, từ kinh tế hộ đơn lẻ...

Đắk Lắk: Trên 3.400 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất

10:00 - 29/04/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2011-2020), nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Hội ND các cấp đã góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội...

Thanh Hóa: Gần 260 nghìn hộ thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách

09:59 - 26/04/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2011 – 2020), hoạt động phối hợp với ngân hàng CSXH thực hiện tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được các cấp Hội tích cực...

Phát huy hiệu quả chương trình tín dụng chính sách

04:03 - 08/04/2021

(Quỹ HTND)- Một trong những chương trình tín dụng ưu đãi được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát (Bình Định) triển khai đó là chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ vừa mới thoát nghèo theo...

Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng chính sách đối với hộ mới thoát nghèo

10:51 - 25/02/2021

Sau 5 năm cho vay hộ mới thoát nghèo, đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã có hàng nghìn lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo...

Hội ND TP Cần Thơ: Tổng dư nợ với Ngân hàng CSXH đạt hơn 1.000 tỷ đồng

09:27 - 14/02/2021

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, các cấp Hội ND thành phố đã củng cố và thành lập 786 Tổ TK&VV cho 14.125 hộ vay với tổng dư nợ đạt trên 1.043 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 38%/tổng dư nợ qua...

Huyện Phù Cát (Bình Định): Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách

10:29 - 28/12/2020

(Quỹ HTND)- Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Ngân hàng đã cho 4.754 hộ nghèo và các...

Bình Định: Hỗ trợ vốn vay trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp

06:30 - 12/12/2020

(Quỹ HTND)- Vừa qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát (Bình Định) triển khai cho doanh nghiệp được vay vốn trả lương cho lao động trong doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Quảng Ninh: Tổng dư nợ ủy thác với Ngân hàng CSXH đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng

03:56 - 21/10/2020

(Quỹ HTND)- Năm năm qua (2015 - 2020), Hội ND tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hơn 42 nghìn lượt hội viên, nông dân vay trên 1.684 tỷ đồng. Đến 31/8/2020, tổng dư nợ uỷ thác do...

Bài đọc nhiều nhất

Sản xuất rau an toàn vượt qua đại dịch