Thành phố Đà Nẵng: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt hơn 41 tỷ đồng

10:10 - 24/11/2021

(Quỹ HTND)- Tổng nguồn vốn Quỹ cấp thành phố hiện đang quản lý 41.188 triệu đồng. Trong đó vốn ủy thác từ: Trung ương Hội 10.160 triệu đồng thành phố 30.000 triệu đồng hội viên, các tổ chức, cá nhân...

Quảng Nam: Trên 1.400 hộ vay vốn Quỹ triển khai 143 dự án

10:20 - 23/11/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội ND tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển Quỹ HTND, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Những bước tiến mới sau mười năm

03:55 - 22/11/2021

(Quỹ HTND)- Thực hiện Đề án 966-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020”, mười năm qua, Quỹ HTND các...

Lào Cai: Dự án Quỹ góp phần phát huy lợi thế của địa phương

10:40 - 22/11/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách cấp 06 tỷ đồng có 2/9 Quỹ HTND cấp huyện được bổ sung 1.203 triệu đồng điển hình là thị xã Sa Pa được cấp 900 triệu...

Gia Lai: Hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình liên kết sản xuất

09:09 - 02/11/2021

(Quỹ HTND) -Nhờ khai thác hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND, hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,...

Vốn Quỹ HTND giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

04:56 - 01/11/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tích cực xây dựng mô hình vay vốn Quỹ HTND hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần...

Hải Phòng: Quỹ HTND đạt hơn 50 tỷ đồng

04:10 - 28/10/2021

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm nay, Quỹ HTND các cấp tăng trưởng hơn 786 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách cấp 331 triệu đồng ủng hộ 437 triệu đồng bổ sung 17 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đạt trên 45,6 tỷ đồng

02:16 - 27/10/2021

(Quỹ HTND)- Hiện, toàn tỉnh có 100% huyện, thành, thị Hội đã thành lập Quỹ HTND. Đến nay nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đạt 45,682 tỷ đồng, trong đó, Quỹ HTND tỉnh quản lý 9.075 triệu đồng Quỹ cấp huyện...

Hà Giang: Hình thành tổ, nhóm liên kết từ nguồn vốn Quỹ

10:26 - 26/10/2021

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đã giúp nông dân phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực cho bà con tham gia các dự án, hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp...

Đồng Nai: Gần 6.600 hộ nông dân được vay vốn Quỹ để phát triển sản xuất

09:15 - 25/10/2021

(Quỹ HTND)- Nhiều năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều gia đình hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sản xuất với những mô hình hay trong đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt.
Sản xuất rau an toàn vượt qua đại dịch