Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình liên kết, hợp tác từ vốn Quỹ

08:08 - 31/07/2020

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hàng trăm lượt hội viên, nông dân trong tỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh theo mô hình, dự án, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh...

Bà Rịa – Vũng Tàu: Vươn lên khá, giàu nhờ vốn Quỹ

08:02 - 31/07/2020

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, nguồn vốn vay từ Quỹ HTND đã giúp nhiều hộ hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên khá, giàu.

Đắk Nông: Vốn Quỹ giúp nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân

08:02 - 31/07/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND đạt gần 45 tỷ đồng cho 1.359 hộ nông dân vay vốn thực hiện 156 dự án phát triển kinh tế. Các mô hình, dự án được vay vốn Quỹ HTND đã...

Huyện Phú Cát (Bình Định): Vốn Quỹ HTND tiếp sức cho nông dân làm giàu

11:13 - 17/07/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND huyện là một trong những nguồn lực đáng kể hỗ trợ hàng trăm hộ nông dân vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp...

Đồng Nai: Tăng cường hỗ trợ nông dân nhân rộng các mô hình hiệu quả

10:38 - 05/07/2020

(Quỹ HTND) – Những năm qua, các nguồn lực về vốn đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn mở rộng quy mô sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời...

Lào Cai: Thu nhập ổn định từ 50 - 60 triệu đồng/năm nhờ Dự án Quỹ

05:30 - 30/06/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, các cấp Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ đến...

Sơn La: Thu nhập từ 90 – 150 triệu đồng/năm nhờ vốn Quỹ

05:30 - 30/06/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh được ngân sách cấp 5.300 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh cấp 1.500 triệu đồng 07/12 huyện, thành phố được cấp 1.400 triệu đồng gồm: Huyện Thuận Châu...

Lai Châu: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 40 tỷ đồng

05:30 - 30/06/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều gắn với quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần tăng thu...

Điện Biên: Thực hiện 48 dự án vay vốn Quỹ

05:30 - 30/06/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, Quỹ HTND các cấp cho 80 hộ vay 2.945 triệu đồng thực hiện 18 dự án dư nợ cuối kỳ 48 dự án với 414 hộ vay 16.555 triệu đồng. Trong đó, có 39 dự án...

Quỹ HTND Hà Giang: Hỗ trợ 195 hộ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh

04:50 - 08/06/2020

(Quỹ HTND)- Đến ngày 10/6/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh và huyện đạt 19.643 triệu đồng, trong đó: Quỹ cấp tỉnh đạt 17.570 triệu đồng, tăng 1 tỉ đồng so với cuối năm 2019 Quỹ cấp huyện đạt...
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi