Quỹ HTND Bình Dương: Hỗ trợ trên 4.300 hộ hội viên, nông dân vay vốn sản xuất

10:25 - 06/01/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn có điều kiện xây dựng, phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả góp phần tăng thu nhập,...

Quỹ HTND Gia Lai: Tiếp sức cho hội viên, nông dân làm giàu

03:58 - 05/01/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và làm giàu.

Quảng Nam: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 206%

03:48 - 05/01/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng.

Gắn kết nông dân sản xuất cùng nhóm sản phẩm, hình thành sản xuất hàng hóa

04:35 - 27/12/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, các dự án vay vốn Quỹ HTND đã gắn kết được các nông dân sản xuất cùng nhóm sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp, từng bước ý thức việc sản xuất hàng hóa quy...

Vươn lên thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi từ vốn Quỹ HTND

04:01 - 27/12/2019

(Quỹ HTND)- Thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định 673, những năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai công tác phát triển, xây dựng và...

Phát huy hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân từ nguồn vốn Quỹ

04:23 - 26/12/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND các cấp đã tích cực triển khai, xây dựng nhiều mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, nông dân...

Tuyên Quang: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ đạt hơn 3,2 tỷ đồng

04:23 - 25/12/2019

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, tăng trưởng Quỹ HTND đạt 3,21 tỷ đồng (đạt 107% chỉ tiêu), nâng tổng nguồn vốn Quỹ đang quản lý lên 23,9 tỷ đồng cho 584 hộ hội viên vay thực hiện 49...

Hà Giang: Phát huy hiệu quả nhiều mô hình nguồn vốn Quỹ

02:50 - 24/12/2019

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND tỉnh đã hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay khai thác được tiềm năng lợi thế trong sản xuất nông nghiệp...

Huyện Phù Cát (Bình Định): Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND

04:41 - 18/12/2019

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế được triển khai trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả kinh tế, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân....

Sơn La: Tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 49 tỷ đồng

04:04 - 15/12/2019

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Quỹ HTND tỉnh đã trở thành điểm tựa cho người nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu hiệu quả.
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu