Yên Bái: Nông dân mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế

11:35 - 12/01/2021

(Quỹ HTND)- Tính đến ngày 31/10/2020, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 18,6 tỷ đồng, tăng hơn 2,6 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, nguồn Quỹ Trung ương ủy thác hơn 7 tỷ đồng nguồn Quỹ...

Quỹ Hỗ trợ nông dân là nguồn lực hỗ trợ nông dân

05:58 - 30/12/2020

(Quỹ HTND)- Trong 10 năm, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Đắc Lắk đã phát triển được 37,8 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên 41,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của Quỹ, các cấp Hội Nông dân...

Thái Bình: Nhiều hội viên, nông dân phát triển kinh tế nhờ vốn Quỹ

09:01 - 28/12/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh đạt hơn 29,4 tỷ đồng cho 1.607 hộ vay với 56 dự án. Trong đó Trung ương Hội ủy thác 13,6 tỷ đồng cho 369 hộ vay đầu tư...

Quỹ HTND Thái Nguyên: Hỗ trợ hội viên, nông dân mở rộng các mô hình điểm

08:01 - 27/12/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, nguồn Quỹ HTND đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ hội viên, nông dân trong tỉnh vay với số tiền gần 42 tỷ đồng triển khai 103 mô hình, dự án. Trong đó, nguồn Quỹ Trung ương...

Tuyên Quang: Hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

09:01 - 26/12/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 26 tỷ đồng. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngân hàng cho trên 37.000 hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu...

Quỹ HTND thành phố Đà Nẵng giúp hội viên, nông dân vươn lên làm giàu

09:02 - 25/12/2020

(Quỹ HTND)- Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố trên 44,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn do Hội ND thành phố quản lý là 37 tỷ đồng quận, huyện quản lý 7,5 tỷ đồng, triển khai 174...

Thành phố Hà Nội: Làm giàu nhờ vốn Quỹ HTND

09:16 - 07/12/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, Quỹ HTND các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp hội viên, nông dân vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nhiều mô hình điểm góp phần tham gia chuyển...

Huyện Phù Cát (Bình Định): Đòn bẩy giúp nông dân thoát nghèo

03:20 - 04/12/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND đã trở thành đòn bẩy giúp nhiều nông hộ trên địa bàn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu. ...

Gia Lai: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt hơn 33,1 tỷ đồng

09:19 - 26/11/2020

(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2010-2020), Quỹ HTND toàn tỉnh tăng trưởng hơn 29,7 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 33,1 tỷ đồng (tăng 876,15% so với cuối năm 2010). Trong đó, vốn Trung...

Quỹ HTND Lai Châu: Giúp vốn cho hội viên, nông dân phát huy lợi thế vùng

08:19 - 25/11/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND đã giúp các hội viên, nông dân nghèo trên địa bàn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao thu...

Bài đọc nhiều nhất

Thúc đẩy sản xuất chè theo hướng an toàn