Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 24,5 tỷ đồng

02:14 - 24/09/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND các cấp tăng trưởng trên 476 triệu đồng trong đó: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung trên 194 triệu đồng, cấp huyện bổ sung 200 triệu đồng/02 đơn vị nguồn vận...

Bạc Liêu: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 23 tỷ đồng

09:14 - 23/09/2021

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm nay, ngân sách tỉnh và huyện bổ sung cho Quỹ HTND được 1,2 tỷ đồng các cấp Hội đã vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ được 84,4 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn...

Kiên Giang: Nguồn vốn Quỹ tăng 805 triệu đồng

10:13 - 22/09/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, toàn tỉnh có 14/15 huyện, thành phố phát triển được nguồn vốn Quỹ HTND trong đó, 10 huyện đạt dưới 500 triệu đồng, 04 huyện đạt mức 500 triệu đồng trở lên có 14/15 huyện được...

Liên kết làm giàu từ nguồn vốn nhỏ

01:20 - 15/09/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai hỗ trợ nông dân bằng nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).

Bình Dương: Vốn Quỹ giúp hội viên, nông dân tăng thu nhập

04:21 - 26/08/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội ND tỉnh cùng các huyện thị thành phố đã xét cho 939 hộ hội viên, nông dân vay 38,829 tỷ đồng cho 70 dự án chăn nuôi, trồng trọt và dịch...

Thành phố Đà Nẵng: Giúp hàng nghìn hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

02:23 - 25/08/2021

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Quỹ HTND thành phố đã giúp hàng nghìn hội viên, nông dân có điều kiện để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hộ gia đình có hiệu quả, góp phần tạo công...

Đồng Tháp: Phát triển kinh tế từ vốn Quỹ

11:23 - 25/08/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND đã giúp nhiều hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điện Biên: Phát triển trồng trọt, chăn nuôi nhờ vốn Quỹ

09:23 - 24/08/2021

(Quỹ HTND)- Năm 2020, Quỹ HTND các cấp tăng 3 tỷ 837 triệu đồng (đạt 128% chỉ tiêu giao). Toàn tỉnh đã xây dựng 55 dự án để phát triển trồng trọt, chăn nuôi gia súc sinh sản cho 486...

Gia Lai: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 39 tỷ đồng

03:10 - 19/08/2021

(Quỹ HTND) Tính đến hết 6 tháng năm 2021, các cấp Hội đã vận động tăng trưởng Quỹ HTND đạt 5,831 tỷ đồng với ngân sách các cấp hỗ trợ 5,298 tỷ đồng, vốn vận động ủng hộ tăng 494,818...

Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt trên 3.900 tỷ đồng

08:54 - 10/08/2021

(Quỹ HTND)- Đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 3.928,48 tỷ đồng , tăng 204,08 tỷ đồng so với 31/12/2020. Trong đó: Quỹ HTND Trung ương đạt 740,062 tỷ đồng (chiếm 18,84%) Quỹ cấp địa...

Bài đọc nhiều nhất

Hậu Giang: Phát triển nghề nuôi lươn trong bể xi măng