Lào Cai: Vốn Quỹ giúp nông dân phát triển sản xuất

10:37 - 28/11/2019

(Quỹ HTND)- Từ nguồn Quỹ HTND, các cấp Hội ND đã có điều kiện trong việc tập hợp, kết nối, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Nghệ An: Chú trọng cho vay dự án sản xuất, kinh doanh theo hình thức liên kết, hợp tác

10:30 - 28/11/2019

(Quỹ HTND)- Tính đến hết tháng 06/2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 52,77 tỷ đồng, trong đó: Trung ương ủy thác 16,7 tỷ đồng Quỹ cấp tỉnh hơn 24,2 tỷ đồng Quỹ cấp huyện hơn 10,67...

Lào Cai: Vốn Quỹ giúp hội viên, nông dân tăng thu nhập

03:32 - 08/11/2019

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực xây dựng mô hình vay vốn Quỹ HTND hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Nam Định: Thu nhập các hộ vay vốn Quỹ tăng 10-20%

03:13 - 05/11/2019

(Quỹ HTND) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động Quỹ HTND nhằm duy trì nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, bộ máy của Ban chỉ...

Nông dân cần được hỗ trợ nhiều hơn

11:04 - 04/11/2019

(Quỹ HTND)- Để tăng hiệu quả và đầu tư có trọng điểm, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tại nhiều địa phương đã lựa chọn những nông dân có tâm huyết, biết liên kết, học hỏi kinh nghiệm làm ăn...

Long An: Hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân

02:56 - 02/11/2019

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ HTND được các cấp Hội quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế.

Bình Phước: Nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm

10:54 - 29/10/2019

(Quỹ HTND)- Hiện, toàn tỉnh có 299 dự án được đầu tư từ Quỹ HTND, với tổng số tiền giải ngân hơn 60.516 triệu đồng, cho gần 2.543 hộ hội viên vay phát triển kinh tế, trong đó có 11.990...

Lào Cai: Nhiều mô hình hiệu quả từ vốn Quỹ

08:54 - 29/10/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của TW Hội NDVN và Quỹ HTND Trung ương, Hội ND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố xây dựng nhiều...

Lai Châu: Hình thành mô hình sản xuất hàng hóa nhờ vốn Quỹ

04:54 - 28/10/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND và chương trình ủy thác với các ngân hàng đã giúp hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa có sự liên kết, hợp tác để giảm chi...

Phú Thọ: Xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế hợp tác

02:53 - 28/10/2019

(Quỹ HTND)- Tính đến hết tháng 6-2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 39,6 tỷ đồng với 229 dự án được thực hiện cho 1.325 hộ vay. Trong đó, nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác...
Hiệu quả liên kết trồng xoài theo hướng GlobalGap tại Đồng Tháp