Nam Định: Trên 2.000 hộ vay vốn Quỹ thực hiện 357 dự án

11:38 - 22/03/2024

(Quỹ HTND)- Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 35,27 tỷ đồng, cho 2.063 hộ vay thực hiện 357 dự án, đầu tư xây dựng 183 mô hình HTX, tổ hợp tác và giải quyết việc làm cho...

Thành phố Hà Nội: Hỗ trợ trên 11.300 hộ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập

10:13 - 21/03/2024

(Quỹ HTND)- Năm năm qua (2018-2023), Quỹ HTND các cấp tăng 223,2 tỷ đồng, bình quân tăng 6,7%/năm. Trong đó: Quỹ HTND thành phố tăng 165 tỷ đồng (ngân sách cấp 140 tỷ đồng) Quỹ cấp huyện tăng 58,1 tỷ...

Quảng Trị: Triển khai trên 350 mô hình sản xuất nông - lâm - thủy sản

04:13 - 23/02/2024

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Quỹ HTND các cấp đã giải ngân 24,91 tỷ đồng cho hội viên vay triển khai 352 mô hình nông – lâm – thủy sản. Bên cạnh đó, đến nay tổng nguồn vốn chương trình...

Hải Dương: Vốn Quỹ hỗ trợ hơn 3.300 hộ hội viên phát triển sản xuất

02:13 - 22/02/2024

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 96,470 tỷ đồng, hỗ trợ 3.301 hộ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó: Trung ương Hội ủy thác 16 tỷ đồng,...

Bình Thuận: Nâng cao thu nhập nhờ vốn Quỹ

10:12 - 21/02/2024

(Cổng ĐT HND)- Những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã xây dựng được nhiều mô hình dự án phát triển sản xuất hiệu quả trong hội viên, nông dân. Qua đó, giúp hàng nghìn hộ hội viên,...

Hội viên, nông dân khấm khá nhờ nguồn vốn Quỹ HTND

02:22 - 08/02/2024

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền và quản lý nguồn vốn vay, cho vay đúng đối tượng giúp nhiều hội viên, nông dân xóa đói, giảm nghèo, làm...

Đồng vốn Quỹ HTND mở hướng thoát nghèo cho hội viên, nông dân

10:26 - 04/02/2024

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhiều mô hình nông dân liên kết, hợp tác phát triển kinh tế cũng dầnđược hình thành. Từ đó, giúp bà contăng thu nhập, cải thiện đời sống...

Quảng Bình: Nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa nhờ vốn Quỹ

03:15 - 25/01/2024

(Quỹ HTND)- Năm 2023, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh tăng 9.505 triệu đồng, trong đó: Quỹ HTND tỉnh được ngân sách cấp 7 tỷ đồng Quỹ cấp huyện được cấp 1.500 triệu đồng Hội ND cấp xã vận động...

Kon Tum: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 12,8 tỷ đồng

02:38 - 24/01/2024

(Quỹ HTND)- Năm 2023, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách cấp 2 tỷ đồng Quỹ HTND cấp huyện được cấp 1,8 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Quỹ HTND thành phố được cấp 500 triệu đồng Quỹ HTND huyện Sa Thầy...

Long An: Tăng trưởng vốn Quỹ HTND đạt trên 200%

06:06 - 20/12/2023

(Quỹ HTND) - Những năm gần đây, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tỉnh Long An đã kịp thời hỗ trợ hàng ngàn lượt hội viên, nông dân có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ...

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường