Phú Yên: Quỹ HTND tăng trưởng trên 3,3 tỷ đồng

09:08 - 22/08/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã vận động, tăng trưởng Quỹ HTND được 3.307 triệu đồng với nguồn vốn cấp tỉnh 1.581 triệu đồng, cấp huyện 1.725 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65% chỉ tiêu...

Hà Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 36,5 tỷ đồng

02:18 - 17/08/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Quỹ HTND các cấp 3.800 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh 2 tỉ đồng, cấp huyện 1.800 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ đến...

Cà Mau: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 57 tỷ đồng

03:08 - 12/08/2022

(Quỹ HTND)- Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt gần 57,4 tỷ đồng, tăng 6.568 triệu đồng so với cuối năm 2021. Trong đó, vốn Trung ương ủy thác 7,1 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách...

An Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 37 tỷ đồng

11:07 - 09/08/2022

(Quỹ HTND)- Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 37,777 tỷ đồng, tăng 370 triệu đồng so với đầu năm. 11/11 huyện có nguồn vốn đạt trên 1 tỷ đồng, trong đó có 02 đơn vị có nguồn...

Nguồn vốn Quỹ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân

08:36 - 04/08/2022

(Quỹ HTND) – Bằng nguồn vốn vay Quỹ HTND, nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã đẩy mạnh phát triển các mô hình dự án hiệu quả, gia tăng thu nhập,ổn định đời sống.

Nghệ An: Trên 2.000 hộ hội viên, nông dân được vay vốn Quỹ

03:12 - 26/07/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND tỉnh 4 tỷ đồng, UBND các huyện, thành thị đã cấp bổ sung cho Quỹ HTND cùng cấp 1,550 tỷ đồng. Đến...

Hậu Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 36 tỷ đồng

10:09 - 26/07/2022

(Quỹ HTND)- Đến nay, 8/8 đơn vị cấp huyện đã có nguồn vốn Quỹ HTND đạt mức trên 1 tỷ đồng có 75/75 cơ sở Hội xây dựng được Quỹ HTND, tổng số tiền đã chuyển lên Quỹ cấp huyện...

Đắk Nông: Quỹ HTND tăng trưởng trên 5,5 tỷ đồng

03:22 - 25/07/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, Quỹ HTND các cấp tăng trưởng 5,556 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch Trung ương giao. Trong đó UBND tỉnh cấp bổ sung 2 tỷ đồng UBND các huyện, thành phố cấp bổ...

Điện Biên: Quỹ HTND tăng trên 2,27 tỷ đồng

09:02 - 25/07/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, Quỹ HTND các cấp tăng 2.278,31 triệu đồng. Trong đó, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách cấp 500 triệu đồng 08/10 Quỹ HTND cấp huyện được cấp 1,3 tỷ đồng nguồn vận động...

Tích cực hỗ trợ nguồn vốn xây dựng các mô hình hiệu quả

10:12 - 06/07/2022

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, công tác xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND luôn được các cấp Hội ND tỉnh Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo và triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp linh hoạt,...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản