Bình Phước: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 53 tỷ đồng

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 53,235 tỷ đồng. Trong đó, vốn ủng hộ 15,395 tỷ đồng vốn mượn 191 triệu đồng ngân sách địa phương chuyển sang 37,042 tỷ đồng vốn bổ sung...

Cao Bằng: Phát triển kinh tế từ vốn Quỹ

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, Ban điều hành Quỹ HTND các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn, lựa chọn các hộ để xây dựng các mô hình, dự án vay vốn Quỹ hiệu quả, góp phần...

Hưng Yên: Triển khai 127 dự án vay vốn Quỹ HTND

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay Quỹ HTND 3 cấp trong tỉnh đạt 74.381,97 triệu đồng gồm: 86 dự án trồng trọt, 20 dự án chăn nuôi, 11 dự án nuôi trồng thủy sản, 02 dự...

Quỹ HTND Quảng Ninh: Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch

03:23 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn, thời gian qua các cấp Hội ND trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức và xây dựng các mô hình sản xuất an...

Bắc Giang: Gần 1.500 hộ vay vốn Quỹ HTND

11:52 - 12/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 49 tỉ đồng, cho gần 1.500 hộ vay, thực hiện tại 310 dự án.

Quảng Ngãi: Giúp nông dân nhân rộng các mô hình hiệu quả

04:27 - 02/03/2020

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp hỗ trợ ngân sách...

Thanh Hóa: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

03:52 - 02/03/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn có điều kiện xây dựng, phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả góp phần tăng thu...

Yên Bái: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 15,9 tỷ đồng

09:48 - 26/02/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động vay vốn, hỗ trợ hội viên, nông dân thông qua phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Nhiều mô hình vay...

Quỹ HTND Phú Thọ: Thu nhập các hộ tăng từ 40.000-200 triệu đồng/hộ/năm.

10:25 - 25/02/2020

(Quỹ HTND)- Hiện, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trên địa bàn đang dư nợ cho vay đạt gần 42 tỉ đồng cho 212 dự án với trên 1.120 hộ vay. Kết quả, cho vay trong kỳ với số tiền...

Phú Thọ: Nhờ "Nuôi cá thương phẩm" nông dân tăng thu nhập

04:54 - 20/02/2020

(Quỹ HTND)- Sau một năm thực hiện dự án năng suất đạt 13,8 tạ/ha. Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/hộ/năm.
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân