Bình Thuận: Hỗ trợ trên 2.100 hộ vay thực hiện 712 dự án

03:04 - 28/06/2019

(Quỹ HTND) - Sáu tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 482.51 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn cấp huyện 360 triệu đồng cấp cơ sở vận động được 122,519 triệu đồng....

Hà Giang: Thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ trồng cam sành VietGap

09:58 - 26/06/2019

(Quỹ HTND)- Đây là một trong những dự án được giải ngân từ nguồn vốn Qũy HTND tỉnh. Dự án trồng cam sành VietGap của hội viên, nông dân xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang đã đem lại hiệu quả...

Hải Dương: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 72 tỷ đồng

04:30 - 18/06/2019

(Quỹ HTND) - Thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND. 12/12 huyện, thành phố trích ngân sách bổ...

Thanh Hóa: Hơn 170 cán bộ Hội các cấp và chủ dự án được tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND

03:06 - 17/06/2019

(Quỹ HTND)- Hôm nay (17/6), Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương phối hợp với HND tỉnh tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND cho hơn 170 cán bộ Hội các cấp và chủ dự án.

Cao Bằng: Nông dân được hỗ trợ vốn từ Hội

04:07 - 13/06/2019

(Quỹ HTND)- Năm 2018, toàn tỉnh vận động Quỹ HTND được hơn 4,8 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh vận động được trên 439 triệu đồng ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị...

Quảng Ngãi: Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

10:45 - 12/06/2019

(Quỹ HTND) - Những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều hộ nông dân tại địa phương được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước...

Quỹ HTND Hà Nam: Nhờ vay 30 triệu trồng ổi giờ thu về 400 triệu đồng/năm

11:45 - 06/06/2019

(Quỹ HTND)- Nhờ vay 30 triệu đồng nguồn Quỹ HTND mà ông Chu Văn Nghị, thôn Tường Nguyễn, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam thu về 400 triệu đồng/năm.

Quảng Nam: Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 66 tỷ đồng

03:10 - 03/06/2019

(Quỹ HTND)- Năm 2019, Ngân sách tỉnh ủy thác cho Hội Nông dân tỉnh 10 tỷ đồng. Từ năm 2012 - 2019 UBND tỉnh cấp 36 tỷ đồng cho Quỹ HTND, ngân sách huyện ủy thác 8,887 tỷ đồng, ngân...

Bắc Ninh: Tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho gần 1.000 cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV

11:06 - 31/05/2019

(Quỹ HTND)- Từ ngày (28-31/5/2019), Quỹ HTND Trung ương phối hợp với Hội ND tỉnh và ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho gần 1.000 cán bộ Hội cấp cơ sở và...

Thành phố Hà Nội: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 200%

03:51 - 30/05/2019

(Quỹ HTND) – Đó là mức tăng trưởng ấn tượng của Quỹ HTND thành phố trong năm 2018. Cụ thể, nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố tăng 41.603 triệu đồng (đạt 200% chỉ tiêu được T.Ư Hội giao). Trong...
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả