Nâng cao chất lượng nguồn vốn ưu đãi dành cho người nghèo

10:19 - 28/12/2017

(Quỹ HTND) - Nhiều năm qua, công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được Hội ND xác định là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những nội dung thi đua...

Quỹ HTND Kiên Giang: Kênh vốn tín dụng phát huy hiệu quả

04:18 - 28/09/2017

(Quỹ HTND) – Những năm qua, xác định vai trò quan trọng của đồng vốn chính sách, tín dụng đối với các hộ nghèo tại địa phương, Hội ND các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp nhận ủy...

Hội ND Lâm Đồng- Ngân hàng CSXH tỉnh: 15 năm phối hợp dẫn vốn hiệu quả cho nông dân

10:12 - 27/09/2017

(Quỹ HTND) – Trong 15 năm qua (2002- 2017), Hội ND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương thường xuyên tiến hành sắp xếp, củng cố, kiện toàn và nâng cao...

Quỹ HTND Bắc Giang: Nâng chất các hoạt động tín dụng tạo vốn cho hội viên, nông dân

09:50 - 31/08/2017

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, việc phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội ND trong tỉnh với hai hệ thống ngân hàng (CSXH, Nông nghiệp & PTNT) trên địa bàn được các bên quan tâm chỉ đạo sát...

Bình Thuận: Liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm trong nông dân

04:57 - 16/08/2017

(Quỹ HTND)- Với số vốn 24.149,172 triệu đồng, Quỹ HTND toàn tỉnh đã cho trên 2 ngàn hộ nông dân vay triển khai 1.090 dự án. Nhờ nguồn vốn trên, nhiều hộ nông dân đã mở rộng quy mô sản...

Tp. Hồ Chí Minh: Cho gần 5 ngàn hộ nông dân vay trên 113 tỷ đồng

04:14 - 14/08/2017

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2017, các cấp Hội ND toàn thành phố đã vận động, bổ sung nguồn vốn được 8 tỷ 146 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn hiện nay lên 121 tỷ 044 triệu đồng. Hiện...

An Giang: Tham mưu tốt, Quỹ tăng trưởng nhanh

11:08 - 20/07/2017

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2017, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh đã tăng 3,3 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh lên 16,8 tỷ đồng, đạt 144% chỉ tiêu giao.

Bình Dương: Nguồn vốn Quỹ HTND tăng trưởng 118,4%

04:15 - 19/07/2017

(Quỹ HTND)- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, đoàn công tác của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương do đồng chí Lê Thị Doanh- Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ làm trưởng...

Chủ trương đúng, hành động đúng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

04:04 - 19/07/2017

(Quỹ HTND)- Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được các Bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động triển khai thực hiện sôi động và...

Ninh Bình: Tăng cường phối hợp hỗ trợ hội viên, nông dân

11:26 - 19/07/2017

(Quỹ HTND)- Nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân (HVND), Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp với 15 Sở, ngành và doanh nghiệp triển khai cung cấp vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm...

Bài đọc nhiều nhất

Nhịp cầu khuyến nông: Mô hình liên kết khai thác và sản xuất thủy sản tại Nghĩa Hải - Nam Định