Quỹ HTND Trung ương: Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảng viên

09:54 - 21/01/2022

(Quỹ HTND)- Chi bộ Quỹ HTND trân trọng giới thiệu tới các đồng chí bài tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảng...

Quỹ HTND: Tiếp thêm nguồn lực cho hoạt động Hội và phong trào nông dân

04:23 - 20/01/2022

(Quỹ HTND)- Năm 2021, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt kết quả tích cực, tổng nguồn Quỹ HTND các cấp tăng 331,264 tỷ đồng, đạt 110,4% chỉ tiêu giao, đưa tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt...

Hội NDVN: Chủ động cung ứng, chuyển tải vốn tín dụng, tích cực thúc đẩy tài chính toàn diện quốc gia hướng tới phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

03:32 - 21/12/2021

(Quỹ HTND)- Với vai trò đại diện của giai cấp nông dân - lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, Hội Nông dân Việt Nam thông qua hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND)...

Tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH

09:19 - 08/11/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định việc các tổ chức tín dụng (TCTD) Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thay thế Thông...

Đẩy mạnh ưu tiên nguồn vốn, giúp các hộ nghèo vươn lên vượt khó và thoát nghèo

03:03 - 14/09/2021

(Quỹ HTND) – Những năm qua, ngân hàng CSXH luôn tập trung đẩy mạnh việc ưu tiên nguồn vốn nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản...

Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết về "tam nông"

04:52 - 29/07/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, cả nước đã xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành với 63/63 Quỹ HTND thuộc Hội ND cấp tỉnh/thành phố, 657/671 Quỹ HTND thuộc Hội ND cấp huyện và 8.305/9.950 Hội...

Qũy HTND trong cả nước tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả

02:40 - 13/04/2021

(Quỹ HTND)- Hoạt động của Qũy HTND trong cả nước đang tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả. Nguồn vốn vay được nông dân sử dụng đúng mục đích, góp phần hỗ trợ chuyển đổi sản xuất,...

Quỹ HTND góp phần hạn chế tín dụng đen ở nông thôn

11:44 - 26/02/2021

(Quỹ HTND)- Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho hôi viên, nông dân, Ban Thường vụ Trung ương Hội tăng cường chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả...

Thành phố Cần Thơ: Vốn Quỹ HTND hỗ trợ nông dân hội nhập

12:29 - 26/01/2021

(Quỹ HTND) - Những năm qua, các cấp Hội ND thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Giới thiệu các mô hình sản xuất hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật hướng dẫn xây...

Nâng cao vai trò của Hội thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

05:58 - 30/12/2020

(Quỹ HTND)- Sau 10 năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân các địa phương đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng trong hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, là phương tiện và công...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản