Quỹ HTND: Tiếp thêm nguồn lực cho hoạt động Hội và phong trào nông dân

04:23 - 20/01/2022

(Quỹ HTND)- Năm 2021, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt kết quả tích cực, tổng nguồn Quỹ HTND các cấp tăng 331,264 tỷ đồng, đạt 110,4% chỉ tiêu giao, đưa tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt...

Hội NDVN: Chủ động cung ứng, chuyển tải vốn tín dụng, tích cực thúc đẩy tài chính toàn diện quốc gia hướng tới phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

03:32 - 21/12/2021

(Quỹ HTND)- Với vai trò đại diện của giai cấp nông dân - lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, Hội Nông dân Việt Nam thông qua hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND)...

Đẩy mạnh ưu tiên nguồn vốn, giúp các hộ nghèo vươn lên vượt khó và thoát nghèo

03:03 - 14/09/2021

(Quỹ HTND) – Những năm qua, ngân hàng CSXH luôn tập trung đẩy mạnh việc ưu tiên nguồn vốn nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản...

Qũy HTND trong cả nước tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả

02:40 - 13/04/2021

(Quỹ HTND)- Hoạt động của Qũy HTND trong cả nước đang tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả. Nguồn vốn vay được nông dân sử dụng đúng mục đích, góp phần hỗ trợ chuyển đổi sản xuất,...

Thành phố Cần Thơ: Vốn Quỹ HTND hỗ trợ nông dân hội nhập

12:29 - 26/01/2021

(Quỹ HTND) - Những năm qua, các cấp Hội ND thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Giới thiệu các mô hình sản xuất hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật hướng dẫn xây...

Nâng cao vai trò của Hội thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

05:58 - 30/12/2020

(Quỹ HTND)- Sau 10 năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân các địa phương đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng trong hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, là phương tiện và công...

Bắc Kạn: Tiếp tục vận động xây dựng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

02:25 - 24/11/2020

(Quỹ HTND)- Hiện Hội ND tỉnh đang quản lý hơn 22,7 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND. Từ nguồn vốn Quỹ, các cấp Hội đã triển khai thực hiện trên100 dự án trồng trọt và chăn nuôi với 1.200 lượt...

Quỹ HTND Hòa Bình: Hỗ trợ hơn 6.500 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất

10:40 - 13/11/2020

(Quỹ HTND)- Để phát triển nguồn vốn Quỹ HTND, hàng năm, căn cứ chỉ tiêu giao và tình hình thực tế của địa phương, các cấp Hội trong tỉnh phát động phong trào thi đua vận động cán bộ, hội...

Yên Mô, Ninh Bình: Đảy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

10:43 - 16/10/2020

(Quỹ HTND)- Để phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp Hội đã đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ về vốn cung ứng vật tư phân bón. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân...

Hiệu quả hoạt động phối hợp nhằm hỗ trợ vốn ưu đãi giúp hội viên, nông dân làm kinh tế

04:40 - 01/10/2020

(Quỹ HTND) - Ban Điều hành Quỹ HTND- T.Ư Hội NDVN xin trân trọng giới thiệu bài tham luận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản