Trao đồng vốn giúp xóa đói, giảm nghèo

04:20 - 09/12/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Quỹ HTND tỉnh Hà Giang đã giúp hàng nghìn hộ hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng thời,...

Tăng trưởng vốn Quỹ HTND giúp tăng số lượng hội viên, nông dân được hưởng lợi

02:24 - 09/12/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai có hiệu quả công tác phát triển nguồn vốn Quỹ HTND.

Hậu Giang: Sử dụng nguồn vốn vay Quỹ HTND đạt hiệu quả

09:00 - 29/11/2022

(Quỹ HTND) - Trong thời gian qua, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều đề án và chính sách hỗ trợ về vốn, cây, con giống, quy trình sản xuất...

Thành phố Long Khánh (Đồng Nai): Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

03:39 - 23/11/2022

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND thành phố tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tăng cường các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn vượt khó, vươn lên...

Tây Ninh: Nguồn vốn Quỹ HTND giúp phát triển nhiều mô hình kinh tế tập thể

11:19 - 23/11/2022

(Quỹ HTND) – Tại nhiều địa phương trong tỉnh hiện đã triển khai và xây dựng một số mô hình sản xuất với quy mô lớn từ nguồn vốn vay Quỹ HTND đang cho thấy phát huy hiệu quả rõ...

Nguồn vốn Quỹ HTND giúp tăng hộ khá, giàu tại địa phương

10:20 - 22/11/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Nam Định luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng...

Kiên Giang: Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 52 tỷ đồng

02:51 - 28/10/2022

(Quỹ HTND) - Hiện nay các dự án vay vốn của Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang mang lại hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, góp phần đảm bảo an...

Vân Hồ: Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân thoát nghèo

02:47 - 28/10/2022

(Quỹ HTND) - Với mục tiêu giúp nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, với tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện đang...

Quỹ HTND Sơn La: Đòn bẩy giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế

02:41 - 26/10/2022

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản kịp thời triển khai thực hiện Quỹ Hỗ trợ nông dân phối hợp với các ban, ngành thực hiện...

Nguồn vốn Quỹ HTND giúp gắn kết hội viên, nông dân trong sản xuất

03:03 - 14/09/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh Vĩnh Long ngày càng trở thành một “kênh dẫn vốn” hiệu quả, thiết thực. Nhờ đó, đã có hàng ngàn lượt hội viên, nông dân trên địa...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản