Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm nhờ vốn vay Quỹ HTND

10:04 - 20/05/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, được sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ...

Nguồn vốn Quỹ HTND thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tập thể

03:45 - 10/05/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, thông qua sự tiếp sức kịp thời từ nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp chính là “đòn bẩy” thiết thực giúp cho các hộ hội viên, nông dân tại nhiều tỉnh, thành...

Hà Nam: Nguồn vốn Quỹ HTND giúp xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả

03:45 - 05/04/2022

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh luôn được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả. Cùng với đó,...

Quỹ HTND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn

04:05 - 28/03/2022

(Quỹ HTND) - Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy cùng sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, công tác xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND trong huyện đã đạt được...

Hòa Bình: Đa dạng các nguồn vốn vay giúp hội viên, nông dân

04:01 - 28/03/2022

(Quỹ HTND)- Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát huy hiệu quả, Hội ND tỉnh tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hội viên, nông dân. Hội thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng...

Quỹ HTND Lào Cai: Góp phần nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể

10:09 - 16/03/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu với...

Đồng Tháp: Tăng vốn Quỹ HTND giúp giảm hộ nghèo

09:59 - 21/02/2022

(Quỹ HTND) – Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lí gần 53 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ủy thác của Trung ương 10 tỷ đồng Quỹ HTND cấp tỉnh quản lí gần 20,6...

Quỹ HTND Thái Nguyên: Nguồn vốn giúp thúc đẩy các mô hình kinh tế tập thể

02:59 - 15/02/2022

(Quỹ HTND) – Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015- 2020", nhìn chung Quỹ HTND trên địa bàn...

Lào Cai: Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ nông dân

10:18 - 17/01/2022

(Quỹ HTND)- Tính đến 31/10/2021, toàn tỉnh quản lý 29,691 tỷ đồng, trong đó nguồn Trung ương: 14,4 tỷ đồng, nguồn Quỹ HTND tỉnh: 7,72 tỷ đồng, nguồn Quỹ HTND huyện quản lý 7,571 tỷ đồng. Thực hiện 43 dự...

Hải Phòng: Nguồn vốn Quỹ HTND khuyến khích hội viên, nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể

02:35 - 14/01/2022

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội tập trung tiến hành kiện toàn các thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản