Hội hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân làm giàu

01:20 - 15/09/2021

(Quỹ HTND)- Trong 10 năm qua, Quỹ HTND các cấp tỉnh Quảng Ninh đã giúp trên 5.000 lượt hộ vay vốn thông qua 760 dự án, mô hình phát triển sản xuất, liên kết trong sản xuất, chế biến và...

Ngày càng nhiều mô hình vay vốn thành công

01:19 - 15/09/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành địa chỉ tin cậy trợ giúp hàng triệu hộ nông dân trong cả nước có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập,...

Từ nguồn vốn Quỹ, Hội ND tỉnh Lai Châu hỗ trợ thành lập 32 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã

11:54 - 22/07/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua, Quỹ HTND tỉnh Lai Châu đã được ngân sách tỉnh cấp 19,4 tỷ đồng. 8/8 huyện, thành phố đã xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND cùng cấp. Từ năm 2011 - 2020, doanh số...

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp sức hàng ngàn lượt hội viên, nông dân

03:40 - 19/07/2021

(Quỹ HTND) - Những năm qua, các cấp Hội trong cả nước tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển...

Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Vốn Quỹ HTND tiếp sức giúp hội viên, nông dân làm giàu

03:10 - 21/06/2021

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, hiểu được những khó khăn của hội viên, nông dân trên địa bàn do thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, Ban Thường vụ Hội ND huyện đã...

Quỹ HTND Lâm Đồng: Tập trung nguồn vốn xây dựng các mô hình hiệu quả

11:54 - 16/06/2021

(Quỹ HTND) – Những năm qua, để việc triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020” đạt kết quả, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng...

Quỹ HTND Khánh Hòa: Hỗ trợ nông dân liên kết làm giàu

03:29 - 11/06/2021

(Quỹ HTND)- Bằng nguồn Quỹ HTND các cấp, trong những năm qua, Hội đã tập trung đầu tư cho vay theo hướng hỗ trợ các mô hình sản xuất nhóm hộ, các tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội...

Bắc Ninh: Thông qua Quỹ HTND, nhiều loại hình tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác được hình thành

11:31 - 11/06/2021

(Quỹ HTND)- Ðến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 88 tỷ đồng giải ngân cho gần 1.400 hộ nông dân thuộc 323 dự án, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 4.000 lao động.

Quỹ HTND Hòa Bình: Nguồn vốn giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo

03:17 - 09/06/2021

(Quỹ HTND) - Thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, 10/10 đơn vị Hội cấp huyện đã được chính quyền cùng cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách sang cho Quỹ HTND, đạt 100%. Năm 2020,...

Quỹ HTND Cao Bằng: Tổng nguồn vốn các cấp đạt trên 56 tỷ đồng

10:24 - 12/05/2021

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã tạo được “đòn bẩy”, hỗ trợ cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân có thêm nguồn lực mở rộng quy mô sản xuất giúp tăng thu...

Bài đọc nhiều nhất

Hậu Giang: Phát triển nghề nuôi lươn trong bể xi măng