Bình Thuận: Nông dân có lãi nhờ đầu tư hiệu quả

11:35 - 12/01/2021

(Quỹ HTND)- Quỹ HTND tỉnh tập trung cho vay theo các nhóm hộ, Tổ hợp tác, các hộ có phương án làm ăn hiẹu quả. Nhiều dự án triển khai trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế, khi...

Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần phát triển mô hình kinh tế tập thể

05:58 - 30/12/2020

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhiều hộ nông dân, Tổ hợp tác, hợp tác xã có vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Trà Vinh: Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND

09:39 - 15/12/2020

(Quỹ HTND) – Hiện nay, công tác xóa đói, giảm nghèo đang được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tập...

An Giang: Vốn Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm

11:06 - 25/11/2020

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Hội ND các cấp đã quan tâm, hỗ trợ hội viên, nông dân nguồn lực về vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang...

Lai Châu: Đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế nhờ Quỹ HTND

03:44 - 06/11/2020

(Quỹ HTND) – Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lí 40.653 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ủy thác của Trung ương 10.900 triệu đồng Quỹ HTND cấp tỉnh quản lí 18.948 triệu đồng nguồn...

Quỹ HTND Thuận Châu, Sơn La: Điểm tựa giúp hội viên, nông dân khởi nghiệp

10:43 - 16/10/2020

(Quỹ HTND)- Trong những năm qua, nhiều hộ nông dân ở Thuận Châu được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo ra các sản phẩm, mang lại thu...

Quế Võ, Bắc Ninh: Xác định mục tiêu đồng hành cùng nông dân làm giàu

10:43 - 16/10/2020

(Quỹ HTND)- Nhằm tạo điều kiện giúp nông dân có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Hội ND các cấp huyện Quế Võ Hội duy trì và phát triển tốt nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với...

Hoà Bình: Xây dựng các mô hình kinh tế điển hình từ đồng vốn Quỹ HTND

09:19 - 28/09/2020

(Quỹ HTND)- Thông qua nguồn vốn vay của Quỹ HTND, tại các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình kinh tế điển hình và được nhân ra diện rộng. Tiêu biểu như: Dự án...

Khánh Hoà: Quỹ HTND thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển

06:35 - 19/09/2020

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ hội viên, ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và...

Giúp nông dân khởi nghiệp từ đồng vốn nhỏ

06:35 - 19/09/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu...

Bài đọc nhiều nhất

Thúc đẩy sản xuất chè theo hướng an toàn