Từ nguồn vốn Quỹ, Hội ND tỉnh Lai Châu hỗ trợ thành lập 32 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã

11:54 - 22/07/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua, Quỹ HTND tỉnh Lai Châu đã được ngân sách tỉnh cấp 19,4 tỷ đồng. 8/8 huyện, thành phố đã xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND cùng cấp. Từ năm 2011 - 2020, doanh số...

Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Vốn Quỹ HTND tiếp sức giúp hội viên, nông dân làm giàu

03:10 - 21/06/2021

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, hiểu được những khó khăn của hội viên, nông dân trên địa bàn do thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, Ban Thường vụ Hội ND huyện đã...

Quỹ HTND Lâm Đồng: Tập trung nguồn vốn xây dựng các mô hình hiệu quả

11:54 - 16/06/2021

(Quỹ HTND) – Những năm qua, để việc triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020” đạt kết quả, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng...

Quỹ HTND Khánh Hòa: Hỗ trợ nông dân liên kết làm giàu

03:29 - 11/06/2021

(Quỹ HTND)- Bằng nguồn Quỹ HTND các cấp, trong những năm qua, Hội đã tập trung đầu tư cho vay theo hướng hỗ trợ các mô hình sản xuất nhóm hộ, các tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội...

Bắc Ninh: Thông qua Quỹ HTND, nhiều loại hình tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác được hình thành

11:31 - 11/06/2021

(Quỹ HTND)- Ðến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 88 tỷ đồng giải ngân cho gần 1.400 hộ nông dân thuộc 323 dự án, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 4.000 lao động.

Quỹ HTND Hòa Bình: Nguồn vốn giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo

03:17 - 09/06/2021

(Quỹ HTND) - Thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, 10/10 đơn vị Hội cấp huyện đã được chính quyền cùng cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách sang cho Quỹ HTND, đạt 100%. Năm 2020,...

Quỹ HTND Cao Bằng: Tổng nguồn vốn các cấp đạt trên 56 tỷ đồng

10:24 - 12/05/2021

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã tạo được “đòn bẩy”, hỗ trợ cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân có thêm nguồn lực mở rộng quy mô sản xuất giúp tăng thu...

Thái Nguyên: Hiệu quả từ các dự án hỗ trợ vốn cho nông dân

04:53 - 11/05/2021

(Quỹ HTND)- Năm 2020, Quỹ HTND tỉnh phát triển 3,015 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ HTND lên 41.594,805 triệu đồng cho 109 dự án với 1.184 hộ vay. Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện là 7.174,805 triệu...

Cần Thơ: Thu lãi, có việc làm sau khi vay vốn Quỹ HTND

04:53 - 11/05/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội đã xây dựng được nhiều dự án, mô hình làm ăn hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của hội viên...

Quỹ HTND Hà Giang: Tập trung nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân

03:05 - 15/04/2021

(Quỹ HTND) – Với địa hình nằm ở miền núi phía Bắc còn rất nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn thấu hiểu tình trạng thiếu vốn sản xuất để ổn định cuộc sống của bà con...
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông