Quỹ HTND Quảng Ngãi: Tăng trưởng trên 4,1 tỷ đồng

10:58 - 30/12/2019

(Quỹ HTND) – Năm 2019, nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đã tăng trưởng 4.119 triệu đồng (đạt 91,5% chỉ tiêu được giao),nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 40.322 triệu đồng.

Cầu nối giảm nghèo

08:51 - 25/12/2019

Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND), nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế được triển khai trên địa bàn huyện U Minh mang lại hiệu quả kinh tế, tạo thu nhập, nâng...

Bắc Kạn: Tiếp sức giúp nông dân thoát nghèo

08:36 - 24/12/2019

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã triển khai hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn tín dụng chính sách gắn với tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông lâm sản...

Lâm Đồng: Đồng hành với nông dân

08:36 - 23/12/2019

Những năm qua, huyện Đức Trọng đã có nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nông dân trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bình Dương: Hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân

08:35 - 20/12/2019

Thời gian qua, nhiều hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND). Nguồn quỹ đã tạo điều kiện cho nông dân có động lực để tăng gia sản xuất, vươn lên...

Thành phố Đà Nẵng: Nông dân Cẩm Lệ làm giàu nhờ Nông nghiệp đô thị

08:35 - 19/12/2019

Quá trình đô thị hóa nhanh đã kéo theo diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở quận Cẩm Lệ ngày càng thu hẹp. Điều này đặt ra cho các cấp Hội Nông dân quận cần định hướng cho nhà...

Quảng Nam: Hỗ trợ vốn cho nông dân

08:22 - 18/12/2019

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, thời gian qua Hội Nông dân các...

Tuyên Quang: Đòn bẩy giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế

08:22 - 17/12/2019

Hội Nông dân tỉnh đang quản lý gần 19,8 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp 584 hộ hội viên vay thực hiện 49 dự án trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao....

Sơn La: Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân ở huyện Bắc Yên

08:14 - 16/12/2019

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Bắc Yên đã trở thành kênh tín dụng quan trọng, trợ giúp cho nông dân trên địa bàn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông...

Yên Bái: Lục Yên phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

08:15 - 13/12/2019

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn để phát triển sản xuất, giúp người nông dân có điều kiện xây dựng những...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu