Lào Cai: Vốn Quỹ giúp nông dân phát triển sản xuất

10:37 - 28/11/2019

(Quỹ HTND)- Từ nguồn Quỹ HTND, các cấp Hội ND đã có điều kiện trong việc tập hợp, kết nối, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Nghệ An: Chú trọng cho vay dự án sản xuất, kinh doanh theo hình thức liên kết, hợp tác

10:30 - 28/11/2019

(Quỹ HTND)- Tính đến hết tháng 06/2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 52,77 tỷ đồng, trong đó: Trung ương ủy thác 16,7 tỷ đồng Quỹ cấp tỉnh hơn 24,2 tỷ đồng Quỹ cấp huyện hơn 10,67...

Quảng Bình: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,14%

11:00 - 26/11/2019

(Quỹ HTND)- Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm...

Quỹ HTND Nghệ An: Hỗ trợ 1.872 hộ hội viên, nông dân phát triển sản xuất

03:19 - 25/11/2019

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 60.537,693 triệu đồng, trong đó:Vốn Trung ương uỷ thác đạt 16.700 triệu đồng ngân sách địa phương cấp đạt 38.268 triệu đồng.

Khánh Hòa: Vốn chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo

11:22 - 25/11/2019

(Quỹ HTND)- Qua 5 năm (2014 - 2019) triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả...

Quảng Bình: Hội viên, nông dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi

11:01 - 25/11/2019

(Quỹ HTND)- Xác định việc thực hiện ủy thác cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, Hội ND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa đã...

Vĩnh Phúc: Hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND ở Lập Thạch

10:46 - 25/11/2019

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND huyện Lập Thạch đã giúp hàng trăm lượt hộ nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, duy trì phát triển...

Tuyên Quang: Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 15,38%

03:46 - 22/11/2019

(Quỹ HTND)- Hội ND các cấp nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH 627,722 tỷ đồng cho 18. 599 hộ vay hơn 13 chương trình tín dụng chính sách tại 616 T ổ TK&VV.

Nâng mức cho vay học sinh sinh viên từ 01/12/2019

03:30 - 22/11/2019

(Quỹ HTND)- Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1656/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với...

Làm giàu từ nguồn vốn Quỹ HTND

04:22 - 21/11/2019

Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển mạnh ở xã Sơn Tình huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào các mô hình vườn, ao,...
Hiệu quả liên kết trồng xoài theo hướng GlobalGap tại Đồng Tháp