Liên kết làm giàu từ nguồn vốn nhỏ

01:20 - 15/09/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai hỗ trợ nông dân bằng nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).

Bình Dương: Vốn Quỹ giúp hội viên, nông dân tăng thu nhập

04:21 - 26/08/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội ND tỉnh cùng các huyện thị thành phố đã xét cho 939 hộ hội viên, nông dân vay 38,829 tỷ đồng cho 70 dự án chăn nuôi, trồng trọt và dịch...

Thành phố Đà Nẵng: Giúp hàng nghìn hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

02:23 - 25/08/2021

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Quỹ HTND thành phố đã giúp hàng nghìn hội viên, nông dân có điều kiện để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hộ gia đình có hiệu quả, góp phần tạo công...

Đồng Tháp: Phát triển kinh tế từ vốn Quỹ

11:23 - 25/08/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND đã giúp nhiều hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điện Biên: Phát triển trồng trọt, chăn nuôi nhờ vốn Quỹ

09:23 - 24/08/2021

(Quỹ HTND)- Năm 2020, Quỹ HTND các cấp tăng 3 tỷ 837 triệu đồng (đạt 128% chỉ tiêu giao). Toàn tỉnh đã xây dựng 55 dự án để phát triển trồng trọt, chăn nuôi gia súc sinh sản cho 486...

Nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trong xoá đói giảm nghèo

12:23 - 11/08/2021

(Quỹ HTND)- Các chương trình tín dụng chính sách đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún dần sang sản xuất hàng hóa, từ kinh tế hộ đơn lẻ...

Hội ND- Agribank: Hạn chế tín dụng đen ở nông thôn

12:23 - 11/08/2021

(Quỹ HTND)- Việc phối hợp giữa Hội Nông dân với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) cho hội viên nông dân vay qua tổ vay vốn đã góp phần truyền tải nguồn vốn của Ngân hàng...

Đồng vốn đồng hành cùng hội viên thoát nghèo

12:23 - 11/08/2021

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể đã ký liên tịch, ủy thác...

Quỹ HTND Trung ương: Giảm mức thu phí cho vay hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

04:35 - 07/08/2021

(Quỹ HTND)- Ngày 06/8/2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã ký ban hành Quyết định số 3938-QĐ/HNDTW về việc giảm mức thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi...

Ninh Thuận: Hỗ trợ nông dân nhân rộng các mô hình điểm

08:54 - 06/08/2021

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Quỹ HTND đã trở thành kênh tín dụng thiết thực giúp hàng nghìn hội viên nông dân trong tỉnh vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bài đọc nhiều nhất

Hậu Giang: Phát triển nghề nuôi lươn trong bể xi măng