Lai Châu: Hơn 413 hộ hội viên, nông dân được vay vốn Quỹ

10:19 - 25/08/2023

(Quỹ HTND)- Hiện tổng nguồn Quỹ HTND các cấp đạt 58,89 tỷ đồng, cho 413 hộ vay 23.103 triệu đồng xây dựng 52 mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ…

Điện Biên: Trên 100 mô hình được triển khai từ nguồn vốn Quỹ HTND

03:28 - 24/08/2023

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã phát huy hiệu quả, trở thành kênh tín dụng thiết thực giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hội...

Lào Cai: Khơi thông nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

03:20 - 24/08/2023

(Quỹ HNDT) - Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân trở thành một trong những kênh tín dụng quan trọng, giúp cho nông dân phát triển sản xuất. Việc sử dụng đúng mục đích vốn vay này, đã và...

Gia Lai: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 57 tỷ đồng

03:11 - 24/08/2023

(Quỹ HTND)- Năm năm qua (2018 – 2022), nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh tăng 24.231 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn Quỹ hiện đạt trên 57 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Trung ương ủy thác hơn 8 tỷ đồng,...

Đồng Nai: Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân

03:24 - 23/08/2023

(Quỹ HTND) - Trong năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ vốn từ...

Hà Nam: Giúp nông dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND

03:22 - 23/08/2023

(Quỹ HTND) - Nhiều năm qua, nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt là nông dân nghèo được tiếp sức rất nhiều từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).

Sơn La: Gần 1.600 hộ được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND

03:19 - 23/08/2023

(Quỹ HTND) - Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) chính là đòn bẩy giúp cho các hộ nông dân thêm tự tin để triển khai hiệu quả những mô hình...

Quỹ HTND Bình Định: Đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất

03:17 - 23/08/2023

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Đăk Nông: Vốn Quỹ HTND tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân

10:24 - 10/08/2023

(Quỹ HTND) - Nguồn vốn vay từ Quỹ HTND đã trợ giúp đắc lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Qua đó, Hội ND cũng khẳng định rõ nét vai trò đồng hành, hỗ trợ nông...

Nhiều nông dân được tiếp sức từ nguồn vốn Quỹ HTND

12:24 - 06/08/2023

(Quỹ HTND) – Để giúp hội viên, nông dân có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, Quỹ HTND Yên Bái đã phát huy tốt hiệu quả, giúp hàng nghìn lượt hội viên...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản