Quảng Ninh: Quỹ HTND các cấp đã giúp trên 5.000 lượt hộ nông dân vay vốn

11:54 - 22/07/2021

(Quỹ HTND)- Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND). Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ toàn tỉnh là 54,66 tỷ đồng, tăng hơn 52...

Nguồn lực giúp nông dân tự tin thắng đói nghèo

11:54 - 22/07/2021

(Quỹ HTND)- Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) chính là đòn bẩy giúp cho các hộ nông dân thêm tự tin để triển khai hiệu quả những mô hình phát...

Hậu Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 27,6 tỷ đồng

09:05 - 24/06/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2011-2020), UBND tỉnh đã cấp 4.500 triệu đồng cho Quỹ HTND tỉnh cấp huyện cấp 15.692 triệu đồng cấp xã 11 triệu đồng. Nguồn vốn được hình thành từ bổ sung ngân sách đạt 20.302,9...

Hưng Yên đạt trên 83 tỷ đồng tổng nguồn vốn Quỹ HTND

12:15 - 23/06/2021

(Quỹ HTND)- Đến 31/5/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội đạt 83,265 triệu đồng. Trong đó: Quỹ Trung ương uỷ thác 18,300 triệu đồng Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện 64,965 triệu đồng.

Quỹ HTND Quảng Ninh hỗ trợ hội viên, nông dân triển khai các dự án

10:52 - 23/06/2021

(Quỹ HTND)- Đến 31/5/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 58,049 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Trung ương ủy thác 12,800 tỷ đồng nguồn Quỹ tỉnh đạt 21,950 tỷ đồng nguồn Quỹ huyện đạt 23,299 tỷ đồng. ...

Thành phố Hồ Chí Minh: Trên 97.000 lao động nông thôn có việc làm nhờ vốn Quỹ

09:25 - 23/06/2021

(Quỹ HTND)- Qua 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011-2020”, Hội ND thành phố cho 38.804 lượt hộ vay hơn 859 tỷ đồng thực hiện 5.627 dự...

Tiền Giang: Nguồn vốn Quỹ đạt trên 72 tỷ đồng

09:58 - 22/06/2021

(Quỹ HTND)- Hiện nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt trên 72 tỷ đồng, gồm vốn Trung ương ủy thác trên 15,5 tỷ đồng, vốn ngân sách trên 19,2 tỷ đồng…

Bắc Kạn: Trên 2.000 lao động nông thôn có việc làm nhờ vốn Quỹ

09:53 - 21/06/2021

(Quỹ HTND)- Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội tổ chức cho 2.066 hộ hội viên vay trên 57 tỷ đồng Quỹ HTND để thực hiện 150 dự án, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động nông...

Huyện Lục Yên (Yên Bái): Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND

09:50 - 18/06/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn giúp người nông dân xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện...

Vốn Quỹ HTND giúp nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

09:35 - 18/06/2021

(Quỹ HTND)- Kết quả đến 31/12/2020, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn hệ thống đạt 3.746 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ vốn qua dịch vụ ủy thác với ngành ngân hàng đạt kết quả tích cực với...
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông