Lạng Sơn: Trên 1.500 hộ được vay vốn Quỹ phát triển sản xuất

02:34 - 26/05/2022

(Quỹ HTND)- Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt trên 48,41 tỷ đồng, cho 1.511 hộ nông dân vay để phát triển sản xuất, xây dựng mô hình. Trong đó, nguồn Quỹ HTND Trung ương Hội...

Quỹ HTND thành phố Hà Nội: Hỗ trợ trên 23.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất

09:11 - 26/05/2022

(Quỹ HTND)- Đến hết quý I/2022, Quỹ HTND toàn thành phố tăng trưởng 40 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp thành phố tăng 33 tỷ đồng, ngân sách bổ sung Quỹ cấp huyện 7,4 tỷ đồng. Đến nay tổng nguồn...

Bình Thuận: Trên 2.600 hộ vay vốn Quỹ thực hiện 274 dự án

03:30 - 25/05/2022

(Quỹ HTND)- Năm 2021, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 3,13 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương cấp 2,12 tỷ đồng, nguồn ủng hộ 899,9 triệu đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh...

Quỹ HTND tỉnh Gia Lai: Triển khai 830 phương án sản xuất, kinh doanh theo hộ

10:02 - 25/05/2022

(Quỹ HTND)- Năm 2021, Quỹ HTND các cấp đã triển khai thực hiện 830 phương án sản xuất, kinh doanh theo hộ, đồng thời, thông qua các Tổ liên kết, Tổ TK&VV, toàn tỉnh có hàng nghìn lượt hộ hội...

Hội viên, nông dân nghèo “đổi đời” nhờ Quỹ HTND

10:10 - 06/05/2022

(Quỹ HTND) - Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã sử dụng để phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, góp phần tạo việc...

Thành phố Cần Thơ: Hỗ trợ nông dân phát triển vườn cây ăn trái chất lượng cao

09:45 - 05/05/2022

(Quỹ HTND)- Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) là một cù lao nằm giữa dòng sông Hậu hiền hoà, quanh năm bồi đắp phù sa. Nhờ có điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng...

Lâm Đồng: Quan tâm phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp

03:37 - 04/05/2022

(Quỹ HTND) – Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ HTND đối với hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp Hội triển khai đồng bộ nhiều giải...

Nguồn vốn vay tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân

08:18 - 04/05/2022

(Qũy HTND) - Những năm qua, Quỹ HTND vừa là công cụ, vừa là một trong những phương tiện hữu hiệu hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng thành công các mô hình kinh tế.

Vốn Quỹ hỗ trợ hội viên, nông dân đầu tư sản xuất

03:14 - 02/05/2022

(Quỹ HTND) – Để tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, các cấp Hội ND tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tham mưu...

Quảng Ngãi: Trên 1.300 hộ nông dân được vay vốn Quỹ

02:04 - 27/04/2022

(Quỹ HTND)- Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong tỉnh đạt 47.553,03 triệu đồng gồm ngân sách địa phương cấp 26.640,3 triệu đồng, nguồn ủng hộ 5.222,786 triệu đồng, nguồn bổ sung 3.036,44 triệu đồng.
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản