Bình Phước: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 53 tỷ đồng

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 53,235 tỷ đồng. Trong đó, vốn ủng hộ 15,395 tỷ đồng vốn mượn 191 triệu đồng ngân sách địa phương chuyển sang 37,042 tỷ đồng vốn bổ sung...

Cao Bằng: Phát triển kinh tế từ vốn Quỹ

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, Ban điều hành Quỹ HTND các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn, lựa chọn các hộ để xây dựng các mô hình, dự án vay vốn Quỹ hiệu quả, góp phần...

Hưng Yên: Triển khai 127 dự án vay vốn Quỹ HTND

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay Quỹ HTND 3 cấp trong tỉnh đạt 74.381,97 triệu đồng gồm: 86 dự án trồng trọt, 20 dự án chăn nuôi, 11 dự án nuôi trồng thủy sản, 02 dự...

HND Thường Tín (Hà Nội): Dư nợ trên 80 tỷ đồng cho 2.000 hộ vay vốn

03:41 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Hiện nay, Hội ND huyện đang quản lý 93 Tổ TK&VV với dư nợ trên 80 tỷ đồng ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho 2.000 hộ vay vốn.

Quỹ HTND Quảng Ninh: Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch

03:23 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn, thời gian qua các cấp Hội ND trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức và xây dựng các mô hình sản xuất an...

Hội ND Cần Thơ: “Kênh tiếp vốn” giúp các hộ nghèo vươn lên khá, giàu

02:06 - 23/03/2020

(Quỹ HTND) – Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn vay ủy thác với các ngân hàng trên địa bàn, coi đây là một trong những nội dung thi đua ở tất cả các cấp, Hội ND các...

Bắc Giang: Gần 1.500 hộ vay vốn Quỹ HTND

11:52 - 12/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 49 tỉ đồng, cho gần 1.500 hộ vay, thực hiện tại 310 dự án.

Quảng Ninh: Nguồn vốn Quỹ HTND tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân

03:55 - 08/03/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, các cấp Hội đã đa dạng hóa nguồn huy động Quỹ HTND để tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao...

Yên Bái: Tiếp sức vốn giúp nông dân làm giàu

04:20 - 06/03/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Quỹ HTND là một trong những nguồn lực quan trọng giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập.

Quỹ HTND Can Lộc (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

09:33 - 04/03/2020

(Quỹ HTND)- Nhờ nguồn vốn Quỹ HTND được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã giúp hội viên nông dân tại huyện Can Lộc vươn lên ổn định cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng các mô hình...