Từ nguồn Quỹ HTND thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh

06:35 - 19/09/2020

(Quỹ HTND)- Thông qua các hoạt động hỗ trợ hội viên về khoa học kỹ thuật, vật tư, con giống, nhiều năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND và nguồn uỷ thác qua các ngân hàng đã giúp nhiều hội viên,...

Quỹ HTND Trung ương: Tổng nguồn vốn đạt hơn 3.600 tỷ đồng

09:25 - 28/08/2020

(Quỹ HTND)- Tính đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong toàn hệ thống đang quản lý 3.627,329 tỷ đồng, tăng 244,796 tỷ đồng so với 31/12/2019 (tỷ lệ tăng 7,18%), đạt 74,29% kế hoạch năm.

Bắc Ninh: Vốn Quỹ HTND tăng thu nhập cho trên 4.500 lao động nông thôn

03:00 - 27/08/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 85 tỷ đồng, giải ngân cho 1.365 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập...

Bình Dương: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 133 tỷ đồng

03:00 - 26/08/2020

(Quỹ HTND)- Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND”, 05 năm qua (2015-2020), toàn tỉnh đã được ngân sách ủy thác, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng...

Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 22,5 tỷ đồng

03:00 - 25/08/2020

(Quỹ HTND)- Là một trong những nguồn tín dụng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, Quỹ HTND được các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả, xây dựng nhiều mô...

Sơn La: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 55 tỷ đồng

03:00 - 25/08/2020

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tập trung sự quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên sâu sát đối với hoạt động của Quỹ HTND đồng thời, xác định rõ vai trò...

Nhiều dự án, mô hình phát huy hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND

03:00 - 24/08/2020

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Hội ND đã giúp nhiều hội viên, nông dân được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, tăng...

Hải Dương: Làm giàu nhờ Quỹ HTND

09:14 - 16/08/2020

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Quỹ HTND tỉnh đã tập trung khuyến khích các nông hộ phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện địa phương nhằm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng...

Bình Thuận: Nhân rộng mô hình điểm từ nguồn vốn Quỹ HTND

09:21 - 09/08/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giải quyết nhu cầu vay vốn cho bà con nông dân để đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực giúp nhiều nông hộ...

Quỹ HTND Hưng Yên: Trợ lực giúp nông dân làm giàu

03:57 - 08/08/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp hỗ trợ ngân sách...
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi