Vốn tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương

03:16 - 15/01/2020

(Quỹ HTND)- Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách, nhất là hội viên nông dân đã và đang thoát nghèo bền vững.

Huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi): Hội viên, nông dân vươn lên khá, giàu từ vốn vay ưu đãi

08:53 - 09/01/2020

Những năm qua, Hội ND huyện đã chỉ đạo các cấp Hội tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ do Hội ND huyện đang quản lý...

Quỹ HTND Bình Dương: Hỗ trợ trên 4.300 hộ hội viên, nông dân vay vốn sản xuất

10:25 - 06/01/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn có điều kiện xây dựng, phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả góp phần tăng thu nhập,...

Quỹ HTND Gia Lai: Tiếp sức cho hội viên, nông dân làm giàu

03:58 - 05/01/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và làm giàu.

Quỹ HTND Phú Thọ: Hỗ trợ 1.129 hộ vay vốn nhân rộng các mô hình kinh tế

03:54 - 05/01/2020

(Quỹ HTND) – Năm 2019, Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2012-2020".

Quảng Nam: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 206%

03:48 - 05/01/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng vốn ưu đãi đến tay, nhà nông chăn nuôi khấm khá

08:00 - 03/01/2020

Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, hàng trăm nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nâng cao thu nhập.

Lào Cai: Dư nợ ủy thác qua Hội ND đạt trên 700 tỷ đồng

09:18 - 02/01/2020

(Quỹ HTND)- Tính đến 30/11/2019, tổng dư nợ do các cấp Hội ND quản lý đạt 754,114 tỷ đồng cho 18.168 hộ vay.

Mùa vàng ở Chế Tạo

08:09 - 02/01/2020

Chế Tạo - xã khó khăn nhất của huyện 30a Mù Cang Chải (Yên Bái đang chuyển mình! Sự biệt lập về địa lý khác biệt về trình độ sản xuất, tư duy đang dần thu hẹp bởi chính những...

Bắc Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt hơn 48,6 tỷ đồng

04:26 - 31/12/2019

(Qũy HTND)- Đến 30/11/2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 48.637,813 triệu đồng, tăng 3.546,832 triệu đồng so với cuối năm 2018. Năm 2019, Quỹ HTND đã cho 527 hộ vay 24.153,2 triệu đồng thực hiện 91 dự...
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu