Khánh Hòa: Hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả

11:26 - 09/09/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tỉnh Khánh Hòa đã giúp nhiều hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập.

Quỹ HTND Ninh Bình: Giải ngân 400 triệu đồng cho hội viên, nông dân vay tham gia dự án "Chăn nuôi bò lai sinh sản"

02:18 - 03/09/2019

(Quỹ HTND)- Vừa qua, Quỹ HTND tỉnh đã tổ chức Với tổng số vốn được giải ngân là 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho 10 hộ hội viên, nông dân vay thực hiện dự...

Ninh Bình: Gương nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả

05:02 - 30/08/2019

(Quỹ HTND)- Đó là Anh Nguyễn Trung Kiên, cư trú tại phố Tân Mỹ, Thị Trấn Me (Gia Viễn). Từ 50 triệu đồng vay nguồn vốn Ngân hàng CSXH, anh đã đầu tư trên 2 ha nuôi cá và gia...

Hà Tĩnh: Vốn chính sách giúp trên 24 ngàn hộ nông dân thoát nghèo

04:42 - 30/08/2019

(Quỹ HTND)- Đến 30/6/2019, 13/13 Hội ND huyện, thành phố, thị xã ký chương trình ủy thác với Ngân hàng CSXH cùng cấp về ủy thác vay vốn, với tổng dư nợ đạt 1.682.496 tỷ đồng tăng 436.461 tỷ đồng...

Hội ND Tây Ninh: Tích cực phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân

03:00 - 30/08/2019

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) ưu tiên nguồn vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đầu tư...

Quỹ HTND Lào Cai: Xây dựng Tổ hợp tác, Tổ liên kết hoạt động hiệu quả

05:06 - 26/08/2019

(Quỹ HTND)- Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 24,745 tỷ đồng.

Khi Hội đồng hành cùng Ngân hàng

04:55 - 26/08/2019

(Quỹ HTND)- Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình có 143/143 cơ sở Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Tổng số Tổ TK&VV do Hội quản lý là 748 tổ với 22.104 thành viên tham gia.

Trung ương Hội NDVN: Góp phần đưa vốn chính sách tín dụng vào cuộc sống

04:41 - 26/08/2019

(Quỹ HTND)- Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là một kênh tạo thêm nguồn lực...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoạt động tín dụng chính sách giúp hội viên, nông dân giảm nghèo bền vững

03:37 - 23/08/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng...

Chỉ thị số 40 tạo bước chuyển quan trọng về tín dụng chính sách ở Đắk Nông

04:48 - 22/08/2019

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), 05 năm qua, với sự...
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh