Hiệu quả từ Quỹ HTND với chăn nuôi thủy sản tại Thái Bình
Gương nông dân vượt khó thoát nghèo
Từ đồng vốn tạo niềm tin

Từ đồng vốn tạo niềm tin

(Quỹ HTND)- “HTX Vân Sơn được thành lập từ tháng 7 năm 2013 với 32 lao động có tay nghề. Ngày mới thành lập còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ Qũy HTND, tôi mới có thêm nguồn vốn để...
Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

(Quỹ HTND)- Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đăng tải nội dung câu hỏi và trả lời về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân để cán bộ Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, giải...