Nông thôn mới 23/12/2017: Gỡ khó tín dụng cho nông nghiệp - nhìn từ phát triển Quỹ HTND
Quỹ HTND Trung ương - 21 năm xây dựng và phát triển
Trà Vinh: Gắn cho vay với chất lượng, hiệu quả dự án

Trà Vinh: Gắn cho vay với chất lượng, hiệu quả dự án

(Quỹ HTND)- Thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, năm 2017, ngân sách tỉnh chuyển cho Quỹ HTND tỉnh 1 tỉ đồng, nâng tổng số nguồn ngân sách tỉnh cấp đến nay đạt 4 tỉ đồng.
Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

(Quỹ HTND)- Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đăng tải nội dung câu hỏi và trả lời về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân để cán bộ Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, giải...