Mô hình chăn nuôi gà huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vay vốn 2 tỷ đồng
Kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND" trên sóng VOV_8
Lâm Đồng: Lãi to nhờ vốn Quỹ

Lâm Đồng: Lãi to nhờ vốn Quỹ

(Quỹ HTND)- Tính đến tháng 6/2018, Quỹ HTND toàn tỉnh đã tăng trưởng được gần 3 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ lên trên 38 tỉ đồng, trong đó Quỹ HTND TƯ ủy thác 13.500.000 triệu đồng Quỹ HTND...