Sản xuất rau an toàn theo hướng công nghệ cao tại Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND" trên sóng VOV_8
Hội ND TP.Hà Nội: Tạo vốn, tạo kênh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Hội ND TP.Hà Nội: Tạo vốn, tạo kênh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

(Quỹ HTND)- Đến nay, với tổng nguồn vốn Quỹ HTND 513 tỷ đồng Hội Nông dân TP Hà Nội là địa phương có nguồn vốn lớn nhất, 8.000 hội viên, nông dân được hưởng lợi từ nguồn Quỹ này.